• تلفن02632716622
  • ایمیلinfo@doctormolavi.com
  • آدرسکرج،طالقانی جنوبی،ساختمان سبز
  • ساعتهای آزادتماس بین ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر
دریافت نوبت آنلاین
  • تلفن02632716622
  • ایمیلinfo@doctormolavi.com
  • آدرسکرج،طالقانی جنوبی،ساختمان سبز
  • ساعتهای آزادتماس بین ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر

آندوسکوپی

آندوسکوپی به عملیاتی گفته می شود که پزشک لوله ای نازک را به همراه دوربین به داخل دهان بیمار وارد می کند و مری و معده و اثنی عشر بیمار را بررسی می کند و در صورت نیاز نمونه برداری می کند. طی این عملیات از بیهوشی کوتاه مدت استفاده می شود تا بیمار احساس ناراحتی نداشته باشد.

در صورت احساس ناراحتی در مری و معده، بعد از ویزیت توسط دکتر محمد مولوی، وقت آندوسکوپی برای شما ثبت می شود.

جهت دریافت نوبت ویزیت روی “دریافت نوبت” کلیک کنید

دریافت نوبت